Projecten in het programma kwetsbare ouderen

Bij het bevorderen van gezondheid denken we naast het aanpakken van gezondheidsproblemen ook aan het voorkomen van gezondheidsproblemen. Door preventie zetten we in op minder vraag naar zorg en minder zorgafhankelijkheid. Al sinds 2010 wordt in Nederland ingezet op het maken van de omslag in de gezondheidszorg; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag . Sneller en actiever ingrijpen bij gezondheidsontwikkelingen, ‘voorkomen is beter dan genezen'. Het voorkomen van gezondheidsproblemen vraagt echter een andere denk- en werkwijze. Preventie is bij uitstek een uitdaging voor de samenwerkende partijen in het Zorghuus. Zorghuus streeft in haar brede samenwerking naar effectiviteit én doelmatigheid; we willen (nieuwe) zorg en ondersteuning niet stapelen, maar kijken hoe we samen slimmer kunnen organiseren.

Valpreventie

Valongevallen bij ouderen blijken landelijk een onderschat probleem. Hoewel ouderen zich niet bewust zijn van hun eigen valrisico, vormen zij een kwetsbare groep. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Er gebeuren veel meer ongelukken in en om het huis dan mensen verwachten. Een val op hogere leeftijd heeft in veel gevallen verstrekkende gevolgen. Het kan leiden tot ziekenhuisopname en ook tot (permanent) verminderde mobiliteit. Met als gevolg dat ouderen afhankelijk(er) worden van zorg, dat ze angstiger worden, dat hun sociale leefwereld verkleint, dat ze aanpassingen moeten realiseren in hun woning en zelfs tot (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Er zijn preventieve mogelijkheden om de kans op een val aanzienlijk te verkleinen. De uitdaging is in Vorden de omslag te maken van interventies rondom valincidenten naar valpreventie. Zorgkosten van valincidenten zijn al snel hoger dan interventies gericht op valpreventie.

Welzijn op recept

Medicatie is niet altijd de oplossing, soms is iemand meer gebaat bij het deelnemen aan activiteiten. Dat is het uitgangspunt bij ‘Welzijn op recept’.

Informatievoorziening bij de patient

In dit project wordt onderzoek gedaan naar welke informatievoorziening er in het zorgdossier bij de patiënt thuis wordt opgenomen. Het doel van het project is zorgverbetering. Dat wil zeggen het verbeteren van de registratie in het zorgdossier zodat de patiënt optimale en betrouwbare zorg geboden kan worden. Zo worden onnodig gemaakte zorgkosten gereduceerd en wordt onnodig leed bij de patiënt voorkomen.