Missie en visie

Aan de hand van een gebiedsprofiel hebben we gekozen voor een zorgprogramma voor ouderen

Onze visie is dat ouderen in Vorden door goede samenwerking van professionals veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Door eigen mogelijkheden van mensen te ondersteunen en goed samen te werken met alle relevante betrokkenen, kunnen de beschikbare middelen zinnig en zuinig worden ingezet.

Met onze initiatieven binnen het programma (kwetsbare) ouderen zetten we in op veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. Omdat over het algemeen genomen het zorggebruik toeneemt met het ouder worden, is van belang dat voorzieningen zodanig georganiseerd zijn dat goede zorg en ondersteuning beschikbaar en toegankelijk blijven voor inwoners die hierop aangewezen zijn. Door de beschikbare middelen zinnig en zuinig in te zetten willen we zorgen dat deze ook de komende jaren nog beschikbaar en toegankelijk zijn. 
De patient staat centraal.

Onze organisatie

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door mw. E.C. Tanis (huisarts)- penningmeester, mw. G. de Jong (huisarts)- secretaris en mw. Karin Leferink (directeur Zorg Sensire) - voorzitter

Co├Ârdinatie/management : Jeannette Geerligs, Praktijkmanager HOED Vorden
Projectleider: Saskia ter Hennepe, Sensire

Bestuurders ontvangen vergoeding en vacatiegeld voor gemaakte onkosten behorende bij de functie.